Best 51+ Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह | Good Thoughts In Marathi

 Best 51+ Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह | Good Thoughts In Marathimarathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार-vb-good-thoughts-vijay-bhagat
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


आपण हरण्याच्या... 
जो पर्यंत विचार करत नाही
तो पर्यंत कुणीही 
आपल्याला हरवू शकत नाही...!

😉💞🙋

Marathi-Status-Suvichar-With-Images-सुविचार-संग्रह-vb-good-thoughts
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
त्यांना चांगल्या गोष्टी मिळतात...
जे वाट पाहतात.
त्यांना आणखीन चांगल्या गोष्टी मिळतात....
जे प्रयत्न करतात. परंतु...
त्यांना सर्वोत्तम गोष्टी मिळतात...
जे आपल्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवतात...!

जीवन अवघड आहे परंतु अशक्य नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
स्वःताला कधीही कमी नाही समजायचे.... 
काम करायचे आणि रुबाबात जगायचे.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


आयुष्याच्या प्रवासात साथ देणारी माणसे 
प्रेमळ आणि जिवलग असली की...
मग वाट कशीही असो प्रवास हा 
सुखदायकच होतो....!

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


तेव्हा जीवन खूप सुंदर होईल.... 
जेव्हा तुम्हाला कोणत्या गोष्टी कडे 
दुर्लक्ष करायचे हे समजेल.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


विरोध आणि समर्थन 
विचारांचा असावा..... 
माणसाचा नसावा.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


जितका वेळ तुम्ही नात्याला द्याल.... 
तितके प्रेम वाढत जाते....
जितका अधिक प्रेम तुम्ही कोणावर कराल.... 
तितका त्याचा तुमच्यावरच प्रेम कमी होत जातो.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


दोनच लोक अनुभवाच्या गोष्टी 
सांगू शकतात...
एक जे वयाने जास्त आहेत.
आणि एक ते.... 
ज्यांनी लहान वयात 
वाईट दिवस बघितलेले आहेत.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


पिंजऱ्यातील पाखरे आणि 
बंधनात ठेवलेली माणसे 
जीवनात कधीच आपली होत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
श्रद्धा ही सामर्थ्यवान असते... 
कशावर तरी श्रद्धा असल्याशिवाय 
माणूस जिवंत असूच शकत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


बाहेरून शांत दिसण्यासाठी 
आतून अनेक लढाया 
जिंकाव्या लागतात.

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


दुसऱ्यांचा खोटेपणा 
दाखविण्यापेक्षा 
स्वतःचा खरेपणा 
स्वतः तपासून पहावा.

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


आयुष्य म्हणजे झुला आहे.... 
तो जेवढा मागे जातो.... 
तेवढ्याच प्रमाणात पुढे येत असतो. 
त्यामुळे आयुष्यात घाबरू नका. 
दुःख जेवढी येतात तेवढे सुखही 
येणार असतात.

😉💞🙋
 
marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


संवाद संपले की... 
नाते संपायला वेळ लागत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
जर स्वतःशी प्रामाणिक असले... 
तर इतरांना स्पष्टीकरण देण्याची 
गरज भासत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


रेस गाड्यांची असो अथवा जिवणाची... 
जिंकतात तीच माणसे जी योग्य वेळेवर 
गियर बदलतात...!

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
जर तुम्हाला क्षणिक सुख पाहिजे असेल तर गाणे ऐका.
जर एका दिवसाचा सुख पाहिजे असेल तर पिकनिकला जा.
जर एका आठवड्याचा सुख पाहिजे असेल तर प्रवास करा.
जर एक दोन महिन्यांचे सुख पाहिजे असेल तर लग्न करा.
जर काही वर्षाचे सुख पाहिजे असेल तर पैसे कमवा
परंतु जीवनभरचा सुख पाहिजे असेल तर आपल्या कामावर प्रेम करा.

😉💞🙋
 
marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


आज का लोक आपली चूक 
मान्य करण्यासाठी 
सॉरी बोलत नाही... 
तर फक्त त्यांना विषय 
संपवायचा असतो....!

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


ज्याप्रमाणे फुलाच्या माळेच्या माराने 
हत्तीवर काही परिणाम होत नाही. 
त्याप्रमाणे ज्ञानी पुरुष आपल्यावर 
कितीही संकटे आली..... तरी 
आपल्या ध्येयापासून तो जराही 
भटकत नाही.

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


दुसऱ्यांना चिमटा घेऊन बारीक हसणारयांना 
एक कळत नाही... जेव्हा त्यांचे कर्म त्यांच्या 
जीवनाला चिमटा घेते ना.... तेव्हा सहन करायला 
ते एकटेच असतात आणि हसायला मात्र संपूर्ण जग असते...!

😉💞🙋
 
marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


जिवंतपणीच मरण काय असते... 
हे त्या व्यक्तीला विचारा ज्याने 
कसलीही चुक नसतांना देखील 
आपल्या माणसाचा विश्वास आणि 
स्वतःचा आत्मविश्वास गमावलेला असतो...!

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


नेहमी संपर्क क्षेत्रात असणारी माणसे 
संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर जाऊ लागली की 
समजून जायचे की त्यांनी आता नेटवर्क 
बदललेला आहे.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


तेच लोकं लहान लहान गोष्टीचे 
टेन्शन घेतात.... 
जे प्रामाणिक असतात. 
बेईमान लोकांना तर 
काहीच फरक पडत नाही. 
कारण ते बेशरम असतात.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


माणसा जवळ धन नसले तरी चालेल... 
परंतु प्रेमाने काठोकाठ भरलेले 
एक मन मात्र नक्की असावे.

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


कुणीतरी मस्त लिहिले आहे.
कधीही माझ्या सहवासाला महत्व देऊ नका... 
कारण तो काही क्षणांचा असणार आहे.
कधीही माझ्या देहाला महत्व देऊ नका.... 
कारण एक दिवस त्याची राख होणार आहे.
जर महत्व द्यायचे असेल तर ते माझ्या भावनांना द्या... 
कारण जर का त्या तुम्हाला समजल्या तर... 
मी नेहमीच तुमच्या सोबत असणार आहे...!

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


जगातील सर्वात मौल्यवान 
रत्न म्हणजे मेहनत आणि 
जीवनातील सर्वोत्तम 
साथिदार म्हणजे आपला 
आत्मविश्वास.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
गरुडा सारखे 
उंच उड़ता येत नाही... 
म्हणून चिमणी कधी 
उडण्याचे सोडत नाही.

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


जर परक्या माणसांमुळे 
आपल्या माणसाला दुखावले.... 
तर आपले माणूस परके व्हायला 
वेळ लागत नाही....!

 😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


सुंदर क्षणांची वाट पाहण्यापेक्षा 
मिळालेल्या क्षणाला सुंदर करा.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


दुसऱ्याला आनंदी बघायला आवडणे... 
हे अतिशय निरोगी मनाचे लक्षण आहे.

😉💞🙋
 
marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
माणुसकीला वाव देणारी 
माणसे शोधावी.... 
जीवनात माणुसकीचा 
आव आणणारी तर खूप भेटतात...

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
थकलेल्या शरीराला 
कुठेही झोप लागते.... 
तर थकलेल्या मनाला कुठेच 
झोप लागत नाही. 
म्हणून शरीर थकले तर चालेल... 
परंतु मनाला थकवू नका.

😉💞🙋
 
marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


जगणे हे  कुणाचेही सोपे नसते. 
आपण सोडून बाकी सगळ्यांचे चांगले आहे 
से फक्त आपल्यालाच वाटत असते.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
जेव्हा मायेची आणि प्रेमाची माणसे 
आपल्या जवळ असतात.... 
तेव्हा दुःख कितीही मोठे असले 
तरी त्याच्या वेदना जाणवत नाही...!

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


साथ देणारी माणसे 
कधी कारण सांगत नाही 
आणि कारण सांगणारी माणसे 
कधी साथ देत नाहीत.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रहMarathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह | Good Thoughts In Marathi


जरी दवाखाना कितीही मोठा असला...
तरी आपल्या लोकांनी मनाला दिलेले घाव
कोणत्याच रिपोर्टमध्ये कळत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह
 
माणसाचे मन एक अशी तिजोरी आहे...
ज्यामध्ये मोठमोठ्या गोष्टी बिना
चाबिच्या लपवून ठेवल्या असतात.  

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

चुकीचा माणूस कितीही गोड बोलला...
तरीही तुमच्यासाठी एक दिवस तो
व्याधी बनून जाणार...
चांगला माणूस कितीही कडू वाटत असला...
तरीही एक दिवस नक्कीच तो औषधी बनून
कामीं येईल.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह
 
जो माणूस कष्टाला लाजत नाही....
त्याला जगात यशस्वी होण्यापासून
कुणीही थांबवू शकत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह
 प्रत्येकाला तितकेच महत्त्व द्या...
जितके महत्त्व ते तुम्हाला देतात.
जर जास्त महत्व द्यायला जाल...
तर तुम्ही स्वतःची किंमत कमी
करून बसाल.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


आवडणारी प्रत्येक गोष्ट
आपली असतेच असे नाही.
मनाला समाधान मानून
तिथेच सोडून द्यायची असते.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार

Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


स्तुती तो धोका आहे...
ज्याला आम्ही खूप लक्ष देऊन
ऐकत असतो.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


इतरांचे भले व्हावे 
अशी मनात तळमळ
असावी. परंतु...
ज्यांचे भले झाले आहे...
त्यांच्याविषयी 
मळमळ नसावी...

😉💞🙋
marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
मित्रांनो, 
जर आपला माणूस पुढे जात असेल...
तर प्रत्येक वेळेस पाय ओढू नका.
एकदा हात ओढून बघा. 
तो पुढे जाईल परंतु...
कदाचित तुम्हालाही 
चार पाऊल समोर घेऊन जाईल...

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
जळणारे आणि खेळणारे यांचे
कधीच भले होत नाहीकारण....
ते स्वतःचा बहुतांश वेळ लोकांचे
शाप मिळवण्यातच खर्च करतात.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
इतके लहान बना की प्रत्येक जण
तुमच्या सोबत बसू शकेल. आणि
इतके मोठे बना की जेव्हा तुम्ही
उभे राहाल तेव्हा कोणीही बसलेला नसेल.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह


आयते पणाची सवय हे घातकच असते.
कारण.... स्वतःच्या सामर्थ्याची चुणूक
कधीच दाखवता येत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

रात्री उशिरापर्यंत जागत राहणारे सर्वच लोक
प्रेमवीर किंवा प्रेमभंग झालेले नसतात.
कधी कधी खांद्यावर असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमुळे
सुद्धा शांत झोप येत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

 
कोणाचे लुबाडून खाण्यापेक्षा
कष्ट करून जो मानाने जगतो ना...
त्याला कुठलीही परिस्थिती लढायला
आणि खंबीर व्हायला शिकविते.
परंतु कुणापुढे हात पसरायला लावत नाही.

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रह

सोनं अंगावर घातले म्हणजे माणूस
मौल्यवान होतो असे नाही.
तेवढ्या कॅरेटची शुद्धता
तुमच्या विचारात असायला हवी...

😉💞🙋

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-चांगले-विचार
Marathi Status Suvichar With Images | सुविचार संग्रहPost a Comment

0 Comments