35+ [ Best ] नाती सुविचार | सुंदर विचार | Good Thoughts in Marathi On Relationship

 35+ [ Best ] नाती सुविचार | सुंदर विचार | Good Thoughts in Marathi On Relationship

नमस्कार मित्रांनो... VB Good Thoughts या संकेतस्थळावर आपले खूप खूप स्वागत आहे.

या मध्ये तुम्हाला नाती सुविचार, नाती स्टेट्स, relationship quotes in marathi, 
sunder vichar, good thoughts in marathi on relationship, 
motivational quotes in marathi, वाचायला मिळेल. तसेच पोस्ट च्या शेवटी 
विडीओ आहे तो हि तुम्हाला नक्कीच आवडेल.नाती-सुविचार-सुंदर-विचार-Good-Thoughts-in-Marathi-On-life -vb-marathi-suvichar-status-photo-vijay-bhagat


फक्त रक्ताच्या नात्यामुळे 
कुटुंब बनत नसतो. 
कठीण परिस्थितीत हात देणारे ही 
कुटुंबाचाच भाग असतात.
🙏💞🙋

नाती-सुविचार-सुंदर-विचार-Good-Thoughts-in-Marathi-On-life -vb-marathi-suvichar-status-photo-vijay-bhagat

जर नाते निभावणारा 
मजबूत असला तर.... 
रक्ताची काय...
मानलेले ही नाते 
जीवनभर साथ देते...!
🙏💞🙋

नाती-सुविचार-सुंदर-विचार-Good-Thoughts-in-Marathi-On-life -vb-marathi-suvichar-status-photo-vijay-bhagat-जीवन-आयुष्य

प्रवासाचा मार्ग किती ही खडतर असला... 
तरी हि एखाद्या सुंदर वळणावर 
थोडासी विश्रांती घेऊन... 
प्रवासाची परत नव्याने सुरवात करणे 
म्हणजे जीवन....!
🙏💞🙋
 
नाती-सुविचार-सुंदर-विचार-Good-Thoughts-in-Marathi-On-life -vb-marathi-suvichar-status-photo-vijay-bhagat-जीवन-आयुष्य

आपल्याकडे जगाला देण्यासाठी 
काहीच नाहीजर असे वाटत असेल तर 
चेहऱ्यावर एक छान हास्य द्या.... 
खरोखर ही भेट इतर कोणत्याही वस्तू पेक्षा 
खूपच मौल्यवान आहे.
🙏💞🙋
 
नाती-सुविचार-सुंदर-विचार-Good-Thoughts-in-Marathi-On-life -vb-marathi-suvichar-status-photo-vijay-bhagat-श्रध्दा-भक्ती-शक्ती-नाती

मन फिरू नये अशी श्रद्धा असावी... 
विश्वास ढळू नये अशी भक्ती असावी...  
सामर्थ्य संपू नये अशी शक्ती असावी... 
कधी विसरू नये अशी नाती असावी.
🙏💞🙋
  
जी माणसे मनातून उतरली असतात. 
ती माणसे नजरेला जराही सहन होत नाहीत...!
🙏💞🙋
 
क्षणभर का होईना.... 
जगावे आणि मगच मरावे. 
वेदनांवर का होईना.... 
परंतु एकदा तरी प्रेम करावे...
🙏💞🙋
 
चांगुलपणा - वाईटपणा माणसाच्या 
आपल्याच हातात असते.
कुणी बांबू चा बाण बनवून कुणाला 
जख्मी करीत असतो...
तर कुणी बासुरी बनवून 
बांबू मध्ये संगीत भरत असतो...
जर वाईटपणा शोधायचा छंद आहेच तर... 
आरशाचा उपयोग करा... दुर्बिण चा नाही...!
🙏💞🙋
 
काही माणसे दिसायला तर 
खूपच साधी आणि सरळ दिसतात.... 
परंतु समजायला खूप वाकडी असतात 
साहेब...!
🙏💞🙋
 
आनंदी चेहरा 
आपला रुबाब वाढवितो... 
परंतु आनंदाने केलेला काम 
आपली ओळख वाढवितो...!
🙏💞🙋
 
मूर्ख लोक नेहमी स्वतःला 
खूप बुद्धिमान समजतात. 
परंतु बुद्धिमान लोक नेहमी 
स्वतःला मूर्ख समजतात...!
🙏💞🙋
 
पुरुषांचा उंच आवाज 
एखाद्या स्त्रीला गप्प करतो. 
परंतु स्त्रीचे शांत राहणे 
पुरुषाचे मनोबल खच्चीकरण करते.
🙏💞🙋
 
एक रस्ता निवडा, त्यावर विचार करा. 
त्या विचाराला आपले जीवन बनवा. 
त्याचेच स्वप्न बघा. यशाचा हाच मार्ग आहे. 
- स्वामी विवेकानंद
🙏💞🙋
 
हे जीवन असेच जगायचे असते. 
जे ही घडले, त्याला सहन करायचे असते.
बदलत्या युगा बरोबर बदलायचे असते. 
कुठून सुरू झाले... जरी हे माहीत नसले...
तरीही कुठेतरी थांबायचे असते.
🙏💞🙋
 
कुणासाठी काहीतरी निस्वार्थपणे करायचे असते 
स्वतःच्या सुखापेक्षा इतरांना सुखवायचे असते
दुःख आणि अश्रुंना मनात कोंडूनच ठेवायचे असते. 
जरी हसता नाही आले तरीही हसवायचे असते.
🙏💞🙋
 
पंखामध्ये बळ आल्यावर घरटे सोडायचे असते  
आकाशात झेपावूनही धरतीला विसरायचे नसते
जरी मृत्यू ने अगदी समोर येउन आपला 
जीव ही मागितला तरी... 
मागुन मागुन काय मागितलेस असेच म्हणायचे असते. 
परंतु जग सोडतांना मात्र समाधानाने जायचे असते.
🙏💞🙋
 
गरिबाच्या प्रेमळ स्वभावाला 
झिडकारले जाते... आणि 
श्रीमंताचा रागीट स्वभावाला 
हसत हसत स्विकारले जाते.
🙏💞🙋
 
माणसाचे वेगळेपण हे मरेपर्यंत असते. 
जस जसे आपण एखाद्या व्यक्तीच्या जवळ जाऊ
तसा तसे त्या व्यक्तीचे अनेक रूप अनेक प्रसंगी 
आपल्याला अनुभवायला मिळतात.
काही मोहक असतात तर काही कठोर... 
आपल्याला सगळे स्वीकारणे जमले की समजावे 
आपल्या मनाने पूर्णतः समर्पण केलेले आहे प्रेमात.
ज्याने प्रेमात समर्पण केले नसते ते तिथून वाट बदलतात.
🙏💞🙋
 
 
माणूस उगाच शांत राहत नसतो.... 
काही दुःख माणसाचा आवाज 
हिसकावून घेतात.
🙏💞🙋
 
मन आणि मनाच्या भावना कितीही दाबून ठेवल्या 
तरी पण त्याच्या हृदयात जर खरंच आपण असतो 
तर त्याला मात्र मन आणि भावना दोन्ही ही अगदी 
सहज समजतात.
🙏💞🙋
 
दुःखाला थोडेसे आपलेसे करा... 
मग होणाऱ्या वेदना ही हळूहळू 
ओळखीच्या होऊन जातील...!
🙏💞🙋
 
नशिबात नाही म्हणून जीवनभर दुखी राहण्यापेक्षा 
समाधानी कसे राहता येईल हे ज्याला समजले ना 
तो खरा जीवन जगायला शिकला...
🙏💞🙋
 
सुख - दुःखाची 
मनाला होणारी जाणीव 
म्हणजेच आठवण.
🙏💞🙋
 
कोणत्याही गोष्टीची पूर्ण माहिती 
असल्याशिवाय निष्कर्ष लावत जाऊ नका
अशाने केवळ गैरसमज वाढतात.
🙏💞🙋
 
जीवन जगत असतांना 
कशाचे तरी वेड पाहिजेच...!
🙏💞🙋
 
ये माझ्या विचारांनो थांबा ना रे... 
जरा एका दिवसाची सुट्टी घ्या.... 
उगाच येऊ नका आता 
थोडा डोक्याला आराम द्या.
🙏💞🙋
 
तावातावाने येता नेहमी आणि 
मनाचा संपूर्ण ताबा घेता. 
मनाला विचलित करून 
डोळ्यांमधून वाहूनही जाता.
🙏💞🙋


 कधी आनंदाने येता आणि 
माझ्या मनाला लांब नेता. 
आनंदित करून तनमन सारे 
उंच उंच झोके घेता.
🙏💞🙋
 
असेच राहता थांबून.... 
नाव ही कधी घेत नसता जाण्याचे.... 
जप – तप... ध्यान... योगा.... 
काय काय म्हणून करायचे.
🙏💞🙋
 
खरे तर तुमच्याच मुळे 
मी घडत असतो.... परंतु 
एका दिवसाने तरी कुठे बिघडतो...
होऊन निर्विचार कधी... 
अशाच फिरुन शेवटी 
मी मलाच सापडतो...!
🙏💞🙋
 
स्वभाव म्हणजे रंगाची पेटी.... 
स्वतःचे चित्र रंगवत असतांना 
दुसऱ्यांची चित्र बिघडणार नाहीत... 
याची काळजी घेतली तर... 
आपले रंग सूद्धा छान फुलतात.
🙏💞🙋
 
निस्वार्थी जगायचे ठरवले की 
जीवाला जीव देणारी माणसे ही 
भेटत जातात.
🙏💞🙋 
स्वतःसाठी नाही... 
तर दुसऱ्यांसाठी जगा. 
कारण लोकं कमावण्यात 
जो आनंद आहे...  
तो कशातच नाही...!
🙏💞🙋
 
मला एक आजार झाला आहे विसरण्याच्या.... 
कुणी कितीही टोचून बोलले तरी 
काही वेळातच मला काहीच आठवत नाही. 
आणि तसेच माझ्यात एक दोष ही निर्माण झाला आहे... 
जर कुणी आपुलकीने दोन शब्द जरी बोलले तरी 
लगेच छपाई प्रमाणे काळजावर कोरले जातात. 
त्यांना कितीही मिटवण्याचा प्रयत्न केला तरी 
मिटता मिटत नाही.
🙏💞🙋
 
जे जीवन आपल्या वाट्याला आले आहे 
ते आनंदाने जगणे. त्या जीवनातील 
रस किंवा सुगंध शोधणे.... 
तो सर्वांना आनंदाने देणे... हा 
सुखी होण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे.
🙏💞🙋
 
नम्रपणा हा गुण सर्व गुणांपेक्षा 
जास्त किंमती आणि मौल्यवान आहे. 
हा गुण त्याच्या कडे आहे त्याच्या भोवती 
किती बलाढ्य स्पर्धक असले तरी तो 
जीवनात नक्कीच यशस्वी होतो.
🙏💞🙋
 
तेवढेच बोला जेवढे ऐकू शकता.... 
कारण लोकांना ही तोंड असतो.
🙏💞🙋

मित्रांनो हे नाती मराठी सुविचार [ good thoughts in marathi on relationship ] 
सुविचार मराठी आपल्या मित्र मैत्रिणींना शेयर करायला विसरू नका. 
आभार.... धन्यवाद 🙏

Tags :- Relationship quotes in  marathi, Relationship status in marathi for facebook, 
Relationship status in marathi for whatsapp, Relationship status marathi image, 
best Relationship status in marathi, marathi quotes Relationship, 
SMS on Relationship in marathi,  whatsapp status Relationship in marathi, 
Relationship Suvichar in marathi, Relationship SMS in marathi
नाती मराठी सुविचार, नाती स्टेटस, सुविचार मराठी, vb good thoughts,

Post a Comment

0 Comments