Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life

 Best Marathi Suvichar With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life

मित्रांनो...
सांगा तर खालील तीन पैकी कोण अधिक चांगली व्यक्ति आहे...
से आपल्याला वाटते....?
साहेब अ ] - या साहेबाची  गलिच्छ राजकारण्यांशी चांगली मित्रता होती.
ज्योतिषावर ही चांगला विश्वास होता. याला दोन‌ बायका होत्या. चेनस्मोकर होता... 
दिवसातून आठ ते दहा वेळा पिणे असायचेच.....

 
साहेब ] - दोन वेळा ऑफिसातून लाथ मारून बाहेर हाकलेले... 
रात्रीला उशीरापर्यंत झोपायचा... शिकत असतांना अफूचे व्यसन होते. 
दररोज संध्याकाळी व्हिस्की प्यायचा.
 
साहेब ] - युध्दाचा नायक होता.... या साहेबाला कुठलेही वाईट व्यसन नव्हतेच.
पूर्णतः शाकाहारी होता. बायकोशी एकनिष्ठ होता आणि त्याचा पेंटीगचा व्यवसाय होता.
 
मला वाटते तुमचे उत्तर नक्कीच [ साहेब क ] असेल
बरोबर ना मित्रांनो....? पण
 साहेब अ ] - हा फ्रँकलिन रुझवेल्ट होता ( अमेरिकेचा ३२ वा अध्यक्ष )
साहेब ] - हा विस्टन चर्चिल होता ( ब्रिटनचा माजी पंतप्रधान )
साहेब क ] - हा अडाल्फ हिटलर होता.

marathi-status-on-life-जीवनावर-आधारित-मराठी-प्रेरणादायक-सुंदर-विचार-quotes-on-life-sunder-vichar
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


 
हे जरी तुम्हाला चमत्कारिक वाटत असले तरी ही हे सत्य आहे.
एखाद्याच्या सवयी नुसार त्याच्या आयुष्याच्या प्रवासाचा अंदाज घेणे
चुकीचे आहे.
 
चारित्र्य हे असेच चमत्कारिक आणि गुंतागुंतीचे असते.
त्यामुळेच... आपल्या आयुष्यात येणारी प्रत्येक व्यक्ती महत्वाची आहे.
हे समजुन त्याचा स्विकार केलापाहिजे....!
 
उकळते पाणी अंड्याला टणक बनविते आणि 
तेच उकळते पाणी  बटाट्याला मऊ करते.
 
तनावपुर्ण वातावरणात आपण त्या तणावाचा कसा प्रतिकार करतो 
हे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक स्वभावावर अवलंबुन आहे.
आयुष्य विचित्र आहे...‌ आपण फक्त प्रवासाचा आनंद लुटावा.... बस्स....Best Marathi Status  With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


एखाद्या वाहत्या नदी सारखाच हा वेळ असतो.
ज्या प्रकारे एक वेळा स्पर्श केलेल्या पाण्याला
तुम्ही परत स्पर्श करू शकत नाही.
कारण नदीच्या प्रवाहाबरोबर गेलेले पाणी
कधीच परत येत नाही.

अगदी तसेच वेळेचेही असते...
एक वेळा निघून गेलेली वेळ
पुन्हा कधीही परत येत नाही.
म्हणून आयुष्यातील प्रत्येक क्षणांचा
भरपूर आनंद लुटा.
🥀💞

Best Marathi Status  With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life

 

जीवन म्हणजे काय.....?

जरी गेलेला काळ हा दु:खात गेला...
तरी पण  येणारी सकाळी
ही सुखाचीच असणार....
या आशेवर जगणे म्हणजे जीवन आहे...!
🥀💞


Best Marathi Status  With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


आपल्याकडे काय आहे अथवा आपण कोण आहोत...
यावर सुख हे कधीच अवलंबून नसते.
तर आपल्या मनात कोणते विचार चालू आहेत....
यावर आपले सुख अवलंबून असते.
🥀💞


Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


जिथे मनातले सगळे काही
रिकामे करता येईल
अशी हक्काची व्यक्ती
जीवनात एक तरी असावी.....!
🥀💞


Best Marathi Status  With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


 आठवणी या मेणासारख्या असतात...
जरीही  वितळल्या तरीही मागे राहतातच
चटके देत.
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


हृदयात गोडपणा ठेवण्यासाठी
बस एकच अट आहे....
वापर  हृदयाचा करा...
डोक्याचा नाही...!
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


दाटून आलेली प्रत्येक गोष्ट
सुंदर असते....
मग ते आभाळ असो की मन....!
🥀💞

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


अप्रतिम वाक्य...

काही व्यक्तींचे जीवनातील स्थान हे
एखाद्या हातातल्या दोऱ्या प्रमाणे असते....
ते दिसणे महत्त्वाचे नसते...
तर असणे महत्त्वाचे असते.
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Lifeज्यावेळी घर शेणाने सारवली जात होती
त्यावेळी घरात आपुलकीची ऊब असायची.
आता मात्र घरातल्या फरशी सारखी
माणसे ही थंडीगार पडलेली आहेत.
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


जीवन बदलण्यासाठी वेळ सर्वांना मिळते....
परंतु वेळ बदलण्यासाठी
जीवन पुन्हा मिळत नाही.
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


जोवर श्वास घेतोय... तोवर जगून घ्यावे छान
झाडालाही माहित नसते कोणते पडेल पान.
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life

 
दगड पाण्यात फक्त भिजतो आणि
माती निरागसपणे विरघळते.
भिजणे आणि विरघळण्यातला
फरक कडला की सगळी नाती
गुळगुळीत होतील.
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life

 
स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध करा.
कारण... 
इतिहास कॉपी करणाऱ्यांची 
नोंद ठेवत नाही.
🥀💞


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


जगात प्रत्येक वस्तू महाग आहे
भेटण्या आधी आणि गमावल्यानंतर...
🥀💞

marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life


भगवंतावर सर्वांचेच प्रेम आहे... परंतु
भगवंताच्या घरी जायची घाई मात्र
कुणालाही नाहीच.
 
आपल्या घरात भगवंत सर्वांनाच पाहिजे आहे.
परंतु भगवंताच्या घरी आपण जायच्या विचारानेही
मात्र आपल्या मनात धडकी भरते.

 भगवंत आपल्या घरी आले म्हणजे
सण उत्सव आणि आनंद....! परंतु
जर आपण भगवंताच्या घरी गेलो...
म्हणजे दुःख... शोक.....!
 भगवंत आपल्या घरी यावे म्हणून आटापिटाच 
परंतु आपण भगवंताच्या घरी जाऊ नये...
म्हणून ही आटापिटाच.

भगवंताच्या घरून येणे म्हणजे... जन्म....!
भगवंताच्या घरी जाणे म्हणजे... मृत्यू....!
दोन्ही अटळ आहेत. परंतु  
या दोघांमधील ची गंमत आहे ना...
यालाच तर जीवन असे नाव आहे.
🥀💞 

जग कसे अजब आहे....!


marathi-status-suvichar-sunder-vichar-छान-विचार-vb-good-thoughts-marathi-quotes
Best Marathi Status With Images | सुंदर विचार | Good Thoughts In Marathi On Life

कधी क्षमा करावी लागते आणि
कधी क्षमा मागावी सुद्धा लागते.
नाते टिकवायचे म्हटल्यावर....
कधी पुढाकार तर कधी माघारही
घ्यावी लागते.....
🥀💞


अर्थहीन वाद - विवादा पेक्षा
अर्थपूर्ण शांतता नेहमीच श्रेष्ठ असते...!
🥀💞

 
माणसाला आधी जगता आले पाहिजे...
मरता तर केव्हा ही येते.
🥀💞

 
रुसलेल्या मौनापेक्षा बोलक्या तक्रारी
या अधिक चांगल्या असतात.
म्हणूनच राग आला तर अबोला धरण्यापेक्षा
बोलून मोकळे होता आले पाहिजे.
🥀💞
 
धावत्या जगात माज कसला करता साहेब
जसे आपण जन्माला आलो तसेच....
एक ना एक दिवस आपल्याला जायचेच आहे.
🥀💞

जेव्हा जीवन हसवेल तेव्हा समजा
चांगल्या कर्माचे फळ आहे. आणि
जेव्हा जीवन रडवेल तेव्हा समजा
चांगले कर्म करण्याची वेळ आली आहे.
🥀💞
 
डोळे तर जन्मताच मिळालेले असतात
परंतु कमवायची असते ती नजर....!
चांगल्यातले वाईट आणि वाईटातले चांगले
ओळखायची.
🥀💞
 
जीवानात कधीच कुणावर बोलण्यासाठी
जबरदस्ती करू नका आणि ज्या व्यक्तीला
आपल्याशी मनापासून बोलावेसे वाटते
त्या व्यक्तीला कधीच दुर्लक्ष करू नका.
 🥀💞

ज्या लोकांनी तुम्हाला निराश केले...
त्याकरिता त्यांना दोष देऊ नका.
स्वतःला दोष द्या. कारण तुम्ही
त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा ठेवल्या.
🥀💞
 
सगळे दुःख दूर झाल्यावर
मन प्रसन्न होईल हा भ्रम आहे.
मन प्रसन्न करा सगळी दुःख दूर होतील.
🥀💞
जग तर फक्त अनुभव देते.... 
साथ तर फक्त आपली माणसेच देतात.
🥀💞
 
आपण ज्या माणसाचा टेन्शन घेऊन 
आपल्या आयुष्यात खूप खचून जातो ना...
तीच माणसे आपले आयुष्य अगदी सुखात जगत असतात...!
🥀💞
 
आपल्या घरापेक्षा घराचा दरवाजा लहान असतो. 
दरवाज्या पेक्षा कुलूप लहान असतो. 
कुलूपा पेक्षा कुलुपाची चावी लहान असते. 
परंतु या लहान चावीनेच पूर्ण घर उघडल्या जाते. 
तसेच लहान लहान विचार तुमच्या आयुष्यात 
खूप मोठा बदल घडवण्यासाठी सक्षम असतात...
🥀💞

 

Post a Comment

0 Comments